نمایندگی تهران بزرگ 021-55513111

ساخت و اجرا

با سپاس از حسن انتخاب شما و اعتماد به ثامن فرفورژه . در این مرحله ساخت و اجرای پروژه های محوله از جانب شما مشتریان عزیز انجام میذیرد برای این منظور موارد تولید شده توسط مجرب ترین نصاب ها ی مجموعه ثامن برای اجرای راهی محل  نصب میشود در برخی موارد ممکن است شما برای ساخت محصول با سایر شرکت ها و نفرات توافق کنید ولی در اجرای آن محصول با شخص مذبور به توافق نرسید در این زمینه هم ما مفتخریم اعلام کنیم که با آغوشی باز پذیرای شما هستیم